Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

 

Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kan je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kan je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen. Het herroepingsrecht is géén gebruikstermijn.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden besteld hebt, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van het contactformulier of via de mail. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het accepteren van de retouraanvraag dienen de producten terug gestuurd te zijn. Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling

 

Na ontvangst en de verwerking gaan wij z.s.m. over tot terugbetaling. Dit gaat met hetzelfde betaalmiddel, tenzij anders afgesproken. 

 

  Uitsluiting Herroepingsrecht

 

Uitsluitingen op het retourneren van producten zijn onder andere producten met een houdbaarheidsdatum, beschadigde of geopende productverpakkingen, supriseboxen en de op bestelling gemaakte speeltouwen.