Disclaimer

Disclaimer

 

Jip the chug is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die ontstaat wegens gebruik van de goederen en/of diensten zoals aangeboden op de website.

Het is niet toegestaan om delen van de webshop of foto’s openbaar te maken of te vermenigvuldigen voor commercieel gebruik. Voor commercieel en niet persoonlijk gebruik dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd.

De informatie op de webshop kan onvolledig of onjuist zijn en kan niet gebruikt worden om enig recht aan te ontlenen. Jip the chug behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Jip the chug sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de
webshop.